این فایل حاوی پروژه (مقاله، پایان نامه) با موضوغ تکمیل شتسشوی رنگرزی در قالب برنامه ورد word می باشد