این فایل حاوی پروژه (مقاله، پایان نامه) با موضوغ فرش ماشینی در قالب برنامه ورد word می باشد