این فایل حاوی پروژه (مقاله، پایان نامه) با موضوغ هک در قالب برنامه ورد word می باشد و قابل ویرایش است.