این فایل حاوی پروژه (مقاله، پایان نامه) با موضوغ رایانش ابری موبایل در قالب برنامه ورد word می باشد