پروژه با موضوع رایانش ابری موبایل

rayanesh abri mobile

پروژه با موضوع رایانش ابری موبایل

این فایل حاوی پروژه (مقاله، پایان نامه) با موضوغ رایانش ابری موبایل در قالب برنامه ورد word می باشد و قابل ویرایش است. مناسب برای ارایه به صورت مقاله و پایان نامه برای دانشجویان.

تعداد صفحه : ۸۶صفحه

این پروژه دارای صفحات اصلی، فهرست مطالب، چکیده ، منابع ،‌نتیجه گیری است گه فهرست آن شامل موارد زیر می شود.

عنوان

چکیده

مقدمه۲

فصل اول : رایانش ابری

۱-۱- رایانش ابری

۱-۲-تعریف

۱-۳-تاریخچه

۱-۴- معماری نمونه رایانش ابری

۱-۵- مشتریان ابر

۱-۶- برنامه های کاربردی

۱-۷- بستر

۱-۸- زیرساخت

۱-۹- سرور

۱-۱۰- ویژگی‌های کلیدی

۱-۱۱- مزایای اصلی رایانش ابری

۱-۱۲- معایب رایانش ابری

۱-۱۳- گونه‌های رایانش ابری

۱-۱۴- رسانه ذخیره‌سازی ابری

۱-۱۵- میان ابر

۱-۱۶- مدل های ارائه سرویس

فصل دوم : رایانش ابری موبایل

۲-۱- مقدمه

۲-۲- معماری پردازش ابری

۲-۳- برنامه های کاربردی رایانش ابری موبایل

۲-۴- مشخصات رایانش ابری موبایل

۲-۵- امنیت رایانش ابری موبایل

۲-۶- مزایای پردازش ابری موبایل

۲-۷- محدودیت های رایانش ابری موبایل

فصل سوم : کاربرد ها و چالش های محاسبات ابری موبایل

۳-۱- مقدمه

۳-۲- مروری بر محاسبات ابری موبایل

۳-۲-۱- محاسبات ابری موبایل چیست؟

۳-۲-۲- معماری MCC

۳-۲-۳- سرویس های مورد نیاز

۳-۲-۴- مزایای محاسبات ابری

۳-۲-۵- کاربردهای محاسبات ابری موبایل

۳-۳- چالش ها و راهبردهای محاسبات ابری موبایل

۳-۳-۱- مشکلات سمت ارتباطات موبایل

۳-۳-۲- مشکلات مربوط به بخش محاسبات

۳-۴- آینده پیش رو و مسائل باز حوزه MCC

۳-۴-۱- پهنای باند پایین

۳-۴-۲- مدیریت دسترسی به شبکه

۳-۴-۳- کیفیت خدمات

۳-۴-۴- قیمت گذاری

۳-۴-۵- اینترفیس استاندارد

۳-۴-۶-همگرایی سرویس

فصل چهارم : رهکار امنیتی در رایانش ابری موبایل

۴-۱- بررسی چهارچوب های امنیت داده موجود برای MCC

۴-۱-۱- چهارچوب کارآمدی انرژی برای تایید یکپارچگی خدمات فضای ذخیره سازی در MCC

۴-۱-۲- چهارچوبی برای سرویس داده امن در MCC

۴-۱-۳- چهارچوبی برای خدمات فضای ذخیره سازی امن

۴-۱-۴- یک چهارچوب امنیتی برای سرویس فضای ذخیره سازی امن و کارآمد در MCC

۴-۲- معیارهای ارزیابی برای چهارچوب امنیت داده

۴-۲-۱- حفاظت از داده

۴-۲-۲- تمامیت داده ها

۴-۲-۳- مقیاس پذیری

۴-۲-۴- دسترسی به داده ها

۴-۲-۵- احراز هویت

۴-۳- ارزیابی

فصل پنجم : استفاده از رایانش ابری موبایل در آموزش از طریق موبایل

۵-۱- آموزش از طریق موبایل

۵-۱-۱- محاسبات ابری

۵-۱-۲- انواع مدل های پیاده سازی محاسبات ابری

۵-۲- رایانش ابری وموبایل

۵-۲-۱- چهارعنصر کلیدی در طراحی سیستم آموزش ازطریق موبایل به عنوان سرویس

۵-۲-۲- بررسی ماژول های کمکی و ظاهری سیستم

۵-۳- مزایا ومعایب رایانش ابری در یادگیری از طریق موبایل

نتیجه گیری

منابع فارسی

منابع لاتین

فهرست اشکال و جداول

عنوان

فصل اول :

شکل ۱-۱: نمودار مفهومی رایانش ابری.

شکل ۱-۲: نمونه ای از هزینه ابری

شکل ۱-۳: نمونه تصویری نابستگی

شکل ۱-۴: نمونه امنیت ابری

شکل ۱-۵: انواع رایانش ابری

شکل ۱-۶: سه نمونه اصلی ارائه سرویس در رایانش ابری

جدول ۱-۱: خدمات سه ارائه اصلی سرویس در رایانش ابری

فصل دوم :

شکل۲- ۱ : پردازش ابری موبایل

شکل ۲-۲: معماری پردازش ابری موبایل

شکل۲-۳: نمای کلی معماری امنیت پردازش ابری موبایل

شکل ۲-۴: طبقه بندی تهدیدات

فصل سوم :

شکل ۳-۱: معماری چهار لایه سرویس گرای محاسبات ابری

فصل چهارم :

شکل ۴-۱: فعل و انفعال بین موبایل مشتری، فراهم کننده سرویس ابر و پردازنده کمکی مورد اعتما

شکل ۴-۲: مدل شبکه چهارچوب ارائه شده

شکل  ۴-۳ : معماری ارائه شده در Hsueh

شکل ۴-۴: معماری چهارچوب مطرح شده

جدول ۴-۱: مقایسه چهارچوب های امنیتی ارزیابی شده

فصل پنجم :

شکل ۵-۱:  آموزش از طریق موبایل در سطح سرور

قیمت : ۹۹۰۰ تومان

 

99,000 ریال – خرید