پروژه با موضوع تکمیل شستشوی رنگرزی

takmil shostesho rangrazi

پروژه با موضوع تکمیل شتسشوی رنگرزی

این فایل حاوی پروژه (مقاله، پایان نامه) با موضوغ تکمیل شتسشوی رنگرزی در قالب برنامه ورد word می باشد و قابل ویرایش است. مناسب برای ارایه به صورت مقاله و پایان نامه برای دانشجویان.۵۵

تعداد صفحه : ۱۶۳ صفحه

این پروژه دارای صفحات اصلی، فهرست مطالب، چکیده ، منابع ،‌نتیجه گیری است گه فهرست آن شامل موارد زیر می شود.

روش شستشوی تجاری منسوجا قبل از انجام آزمون قابلیت اشتعال…………………………………………… ۳

ارزیابی تغییر ظاهری کالاهای نساجی پس از شستشو و خشک کردن خانگی روش آزمون ………… ۱۴

روش خشک شوئی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

آئین کار شستشویی فرش …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

ویژگیهای پارچه همراه از جنس تری استات در تعیین ثبات رنگ کالای نساجی…………………………….. ۴۷

ثبات رنگ – پارچه همراه از جنس دی استات – ویژگیها……………………………………………………………….. ۵۳

ثبات رنگ – ارزیابی مهاجرت مواد رنگ زا و بیگمنتهای نساجی…………………………………………………….. ۵۸

نساجی – تعیین قدرت رنگ نسبی مواد رنگرزی در محلول ………………………………………………………… ۷۰

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک – ثبات رنگ در برابر مالش خشک و مرطوب و ثبات رنگ چاپ در برابر مالش         ۸۶

منسوجات تقویت کننده – پارچه های تاری و پودی – اندازه گیری تراکم تار وپود…………………… ۹۶

منسوجات تقویت کننده – پارچه های تاری و پودی – اندازه گیری طول و عرض……………………. ۱۰۱

منسوجات – طراحی لباس جهت کاهش خطرات آتش ………………………………………………………………… ۱۰۷

کفپوشهای نساجی – قابلیت احتراق کفپوشهای نساجی تکمیل شده ………………………………………………. ۱۱۴

روش تعیین قابلیت جذب آب در پارچه ……………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

نساجی اختلاف در رفتار رنگ پذیری پنبه ………………………………………………………………………………………. ۱۳۰

منسوجات- آتش پذیری ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱

قیمت ۶۵۰۰ تومان

 

65,000 ریال – خرید