دانلود گزارش کار آموزی خدمات کامپیوتری

gozaresh-kar-amuzi-khadamat-computer

دانلود گزارش کار آموزی خدمات کامپیوتری

گزارش کار آموزی خدمات کامپیوتری شامل ۲۹ صفحه گزارش کار بوده و مناسب جهت ارایه دانشجویان می باشد.

قیمت : ۲۵۰۰ تومان

 

25,000 ریال – خرید