جزوه- درس زبان فرانسه 1 پیام نور

jozve france 1

این فایل حاوی جزوه ای دست نوشته از خلاصه درس  زبان دوم فرانسه ۱ برای رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی می باشد. که منبع آن کتاب connexions می باشد.

زبان دوم فرانسه ۱ شامل درسهای یک تا چهار این کتاب می باشد

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

 

50,000 ریال – خرید